Ausstellungen  (E= Einzelausstellung,  B=Beteiligung)

 

1985 Pacific Art League, Palo Alto, USA  (B)

seit 1991 Städtische Galerie Erlangen, jährliche Beteiligung  (B)
1993 Wildenstein’sches Palais, Erlangen  (E)
1995 Carillo Center, Santa Barbara, USA  (E)
1997 Schloß Weißenstein, Pommersfelden  (B)
1999 Stadtmuseum Penzberg  (E)
1999 Kunstverein Erlangen  (E)
2000 Burghausen, Liebenweinturm  (B)
2001 Wildenstein’sches Palais, Erlangen  (E)
2002 Steigenberger Hotel „Remarque“, Osnabrück  (E)
2003 Goethe-Institut Bombay, Indien  (E)
2004 Galerie „Die Schmiede“, Aying  (E)
2006 Goethe-Institut Karachi, Pakistan  (E)
2007 Max-Planck-Forschungsgruppe, Erlangen  (E)
2009 Wildenstein’sches Palais, Erlangen  (E)
2011 Prisma- Gebäude, Nürnberg  (B)
2012 Business Terminal West, Nürnberg  (B)
2013 Quelle-Kaufhaus, Nürnberg  (B)

2015 Kunsthaus Kammerer  (E)

2017 Wildenstein'sches Palais (E)
2018 Kreuz und Quer (B)